Zasady bezpieczeństwa na Strzelnicy Kielce

ABSOLUTNIE WSZYSTKICH uczestników zajęć na strzelnicy obowiązują zasady bezpieczeństwa określone w regulaminie strzelnicy oraz bezwzględny obowiązek wykonywania poleceń Instruktora oraz prowadzącego strzelanie.

 

Osoby pod wpływem alkoholu, środków psychotropowych itp. , zachowujące się agresywnie, nie będą wpuszczane na strzelnicę!

 

  • Wszyscy uczestnicy zajęć przechodzą badanie na alkomacie.
  • Przy wejściu na strzelnicę obowiązuje selekcja.
  • Osoby, które nie zastosują się do poleceń personelu strzelnicy będą usuwane ze strzelnicy.
  • Strzelnica Kielce nie zwraca opłat w przypadku przerwania zająć z powodu usunięcia uczestnika ze strzelnicy. 
  • Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w zajęciach strzeleckich po uzyskaniu zgody rodziców lub prawnych opiekunów. Do wyrażenia zgody wymagana jest osobista obecność (podczas pierwszego pobytu na strzelnicy) rodzica lub opiekuna prawnego.
Uczestników obowiązują także ogólne zasady bezpieczeństwa zawarte w Uchwale PZSS z dnia 29 czerwca 2015 r.

Znajdziesz nas także na facebook’u