Szkolenia podstawowe

Szkolenia podstawowe mają za zadanie usprawnić korzystanie ze strzelnicy początkującym strzelcom. Ich ukończenie obniża koszty strzelania. 

 

Certyfikat I stopnia Strzelnicy Kielce 


tematyka:

 • Zasada działania broni palnej
 • Zasada działania i budowa amunicji
 • Zasady bezpieczeństwa w strzelectwie sportowym
 • Bezpieczne zachowanie się na strzelnicy
 • Regulamin Strzelnicy Kielce
 • Obsługa manualna broni:
  • Trzymanie broni: pistolet, rewolwer, karabinek, strzelba
  • Sposoby przeładowywania broni
  • Ładowanie magazynków (w tym rewolwery i karabinek Henry’ego)
  • Ładowanie i rozładowywanie broni
  • Zabezpieczanie broni sportowej
  • Przenoszenie broni
 • Rozkładanie i składanie broni krótkiej, czyszczenie broni

 

 • Podstawy celnego strzału
  • Celowanie, typy celowników (muszka szczerbinka, przeziernik, kolimator, luneta, wskaźnik laserowy…)
  • Postawy strzeleckie
  • Chwyt broni
  • Praca na spuście
 • Sytuacje awaryjne
 • Trening na sucho
 • Praca z MantisX
 • Przepisy regulujące zagadnienia broni i amunicji w Polsce
 • Pierwsza pomoc przedlekarska z uwzględnieniem zabezpieczania ran postrzałowych

W ramach kursu przewidujemy:

 •  zajęcia teoretyczne
 • zajęcia praktyczne z wykorzystaniem broni
 • indywidualny trening strzelecki
 • egzamin końcowy
 • serwis kawowy

Kurs trwa 10 – 12 godzin (w zależności od czasu przeznaczonego na treningi indywidualne). Przewidujemy oddanie 120 strzałów z broni palnej (100 x .22, 10 x 9 Para, 10 x 38 Special). Osoby, które zdadzą egzamin końcowy mogą otrzymać certyfikat Strzelnicy Kielce I stopnia. 

Koszt kursu: 480 zł 

 

 

KARNETY

Osoby posiadające certyfikat I stopnia Strzelnicy Kielce mogą trenować strzelanie w oparciu o karnety. 

Obecnie oferujemy następujące rodzaje karnetów: 

„Mały sport” – 4 wizyty po 25 strzałów kal. 22 LR   – 130 zł 

„Sport” – 4 wizyty po 50 strzałów kal. 22 LR – 240 zł

„Mały Glock” – 4 wizyty po 25 strzałów kal. 9 mm – 200 zł 

„Bojowy” – 4 wizyty po 50 strzałów kal. 9 mm – 390 zł  

 

Znajdziesz nas także na facebook’u