Pierwsza pomoc przedlekarska – zajęcia dodatkowe dla uczestników poprzednich edycji szkoleń

Zapraszamy uczestników poprzednich edycji szkoleń, którzy nie uczestniczyli w zajęciach z pierwszej pomocy przedlekarskiej ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia ran postrzałowych, na zajęcia w dniu 6 października 2018 roku o godzinie 12.

Prosimy o zgłaszanie się na zajęcia telefonicznie lub mailowo. Ilość miejsc ograniczona.