Informacje dla już strzelających….

Osoby posiadające dokument potwierdzający posiadanie umiejętności w zakresie strzelania z broni palnej nie muszą strzelać z instruktorem!!! 

 

Osoby posiadające:

  • patent Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego
  • legitymację funkcjonariusza służb wyposażonych w broń palną
  • pozwolenie na broń i tym podobne dokumenty świadczące o odbytym przeszkoleniu
    i zdaniu odpowiednich egzaminów

mogą doskonalić swoje umiejętności strzeleckie bez osobistego udziału instruktora. Nie muszą kupować pakietów przygotowanych dla początkujących.

 

Koszt pobytu na strzelnicy dla osób posiadających własną broń to 30 zł za pół godziny. Nasza strzelnica jest wyposażona w niezależne wózki na tarcze, więc strzelanie jest dość szybkie w porównaniu z klasycznymi strzelnicami.

 

U nas nie przerywamy strzelania całej grupy, aby zmienić tarczę! 

 

Osoby posiadające dokument potwierdzający posiadane umiejętności strzeleckie mogą także korzystać z naszej broni i amunicji. W takim przypadku płacą za tor i zużytą amunicję. 

 

Zapraszamy 

Znajdziesz nas także na facebook’u