Informacje dla już strzelających….

Osoby posiadające dokument potwierdzający posiadanie umiejętności w zakresie strzelania z broni palnej nie muszą strzelać z instruktorem!!! 

 

Osoby posiadające:

  • patent Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego
  • legitymację funkcjonariusza służb wyposażonych w broń palną
  • pozwolenie na broń i tym podobne dokumenty świadczące o odbytym przeszkoleniu
    i zdaniu odpowiednich egzaminów
  • certyfikat I stopnia Strzelnicy Kielce 

mogą doskonalić swoje umiejętności strzeleckie bez osobistego udziału instruktora. Nie muszą kupować pakietów przygotowanych dla początkujących.

 

Koszt pobytu na strzelnicy dla osób posiadających własną broń to 30 zł za pół godziny w tygodniu i 50 zł za moduł (30 minut) w weekendy. Nasza strzelnica jest wyposażona w niezależne wózki na tarcze, więc strzelanie jest dość szybkie w porównaniu z klasycznymi strzelnicami.

 

U nas nie przerywamy strzelania całej grupy, aby zmienić tarczę! 

 

Osoby posiadające dokument potwierdzający posiadane umiejętności strzeleckie mogą także korzystać z naszej broni i amunicji. W takim przypadku płacą za tor i zużytą amunicję. 

UWAGA 

Strzelanie z własnej broni odbywa się wyłącznie z użyciem amunicji NONTOX TFMJ.  

 

Strzelanie ze strzelby gładkolufowej lub broni długiej kalibru większego niż 22 LR kosztuje 3 zł za strzał
(z własnej broni i amunicji, plus wynajęcie toru).

Jest to uśredniony koszt zużycia lub naprawy kulochwytu.   

 

 

 

Zapraszamy 

Znajdziesz nas także na facebook’u