Czas pracy Strzelnicy Kielce

Strzelnica Kielce działa w dwóch trybach pracy: 
  1. strzelnica otwarta dla osób początkujących, strzelania prowadzone w trybie jeden na jeden – jeden strzelający – jeden instruktor. – w soboty i niedziele w godzinach 11:00-19:00. 
  2. strzelanie dla osób posiadających certyfikat Strzelnicy Kielce, pozwolenie na broń, patent PZSS, funkcjonariuszy policji itp. – we wtorki, czwartki i piątki w godzinach 14:00-18:00.

Koszt wynajęcia toru przez osoby z własną bronią wynosi 30 zł za pół godziny we wtorki, czwartki i piątki oraz 50 zł za pół godziny w soboty i niedziele. 


Strzelanie z własnej broni odbywa się wyłącznie z amunicji NONTOX (TFMJ).